Maksim Klasanovic
Schwarzmattstr.1a
D-79410 Badenweiler
Odgovorni za sadržaj: Maksim Klasanović

E-Mail: info@maksimklasanovic.com

Molimo Vas da ne šaljete neželjene newsletter ili druge masovne e-poruke na naše e-mail adrese.

Rešavanje sporova
Evropska Komisija pruža platformu za online rešavanje sporova
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nismo voljni ni dužni da učestvujemo u postupku rešavanja spora pred arbitražnim odborom potrošača.

Odgovornost za sadržaj
Kao pružalac usluga, odgovorni smo prema članu 7 stav 1. TMG (Zakon o elektronskim medijima) za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa opštim zakonima. Međutim Prema članovima 8 do 10 TMG kao pružalac usluga nismo u obavezi da kontrolišemo prenete ili pohranjene informacije od trećih strana ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Obaveze uklanjanja ili blokiranja korišćenja informacija u skladu sa opštim zakonima ostaju nepromenjene. Međutim odgovornost u tom pogledu je moguća samo od vremena saznanja o konkretnoj povredi prava. Kada smo upoznati sa odgovarajućom povredom prava uklonićemo odmah određeni sadržaj.

Odgovornost za linkove
Naša ponuda sadrži linkove eksternih veb sajtova trećih lica, na čiji sadržaj nemamo nikakav uticaj. Zbog toga ne možemo da preuzmemo odgovornost za te strane sadržaje. Za sadržaje povezanih strana odgovoran je ponuđač ili operator stranica. Povezane stranice proverene su do trenutka povezivanja za slučaj mogućih zakonskih prekršaja. Nelegalni sadržaji nisu bili prepoznati u trenutku povezivanja. Permanentna kontrola sadržaja povezanih sajtova nije potrebna bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Kada su nam poznati zakonski prekršaji uklonićemo odmah takve linkove.

Autorsko pravo
Sadržaj i radovi koje su na ovim stranicama kreirali operatori sajta podležu nemačkom zakonu o autorskom pravu. Umnožavanje, obrada, distribucija i svaka vrsta eksploatacije izvan granica autorskih prava zahtevaju pismenu saglasnost autora odnosno stvaraoca. Preuzimanje i kopije ovih strana su dozvoljene samo za ličnu, ne komercijalnu upotrebu. U slučaju da sadržaje na ovoj strani nije kreirao operater poštuju se autoska prava trećih lica. Posebno je sadržaj trećih lica označen kao takav. Ukoliko želite da upozorite na kršenje autorskog prava molimo Vas za odgovarajuće obaveštenje. Nakon što budemo upoznati sa kršenjem prava uklonićemo odmah taj sadržaj.

Miki u a medijima

https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo_Zeichenflaeche-1.png
SAT.1 Jutarnja televizija 30.06.2020
Miki o šok momentima, tučama i rangiranju u tajlandskom zatvoru
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-08.png
„Bio sam u paklu i našao raj u sebi“
Mikijeva nova knjiga o njegovom putu iz najtežeg zatvora Tajlanda
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-07.png
Sa 180 ljudi u ćeliji
„Ili ćeš poludeti – ili ćeš izaći kao biljka…“
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-06.png
8 godina zatvora na Tajlandu
Iz Milhajma u pakao i nazad: Maksim Klasanović o svom putu na slobodu
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-05.png
Iza rešetaka: sloboda
Miki o lošoj karmi, zatvoru kao duhovnom mestu i časovima joge u zatvoru
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-04.png
Od zatvorenika do uspešnog čoveka
Mikijev život i priča u listu Bild
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-03.png
Kako je Miki stigao u zatvoru do joge i meditacije
30-minutni video interviju sa Filipom iz YogaMeHome
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-02.png
Zatvor kao manastir
Kako je pakao na zemlji postao visoko duhovno mesto za Mikija
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2022/09/index.jpg
Iza rešetaka Teil 1
Mikis Film in Bosnisch.
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2022/09/index2.jpg
Iza rešetaka Teil 2
Mikis Film in Bosnisch.
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2022/09/index3.jpg
Wie ist das 8 JAHRE
IM THAILAND GEFÄNGNIS ZU SITZEN?
https://maksimklasanovic.com/wp-content/uploads/2022/09/index4.jpg
Ich war in der Hölle
und fand das Paradies in mir